Husorden og vedligehold

Kunstnerbyen

Husorden og vedligeholdHusorden og regler for vedligehold bliver fremlagt og eventuelt justeret hvert år på Kunstnerbyens ordinære afdelingsmøde.

Klik på billedet til venstre for at læse det 14 sider lange dokument

Nedenfor ser du flere dokumenter om vedligehold og renovering af Kunstnerbyen. De handler om nedenstående  langtidsplan, tilstandsrapporter samt pjecer og links.


Langtidsplan

Her kan du fra midten af 2019 se en langsigtet plan for vedligehold og renovering. Sammen med Kunstnerbyens administrationsselskab, Almenbo, arbejder bestyrelsen på en plan der kan danne grundlag for et realistisk langtidsbudget. Vi regner med at planen forelægges generalforsamling og afdelingsmøde i 2019.

14. august 2018
Aktivitetsbudget 10 år - Forlæg for budgetlægning med aktivitetsbeskrivelser. Klik her


Tilstandsrapport 2015. Rapporten er grundlaget for arbejdet med 16-års planen. Klik herKunstnerbyens tilstand 2015

Her finder du:
Denne rapport fra 2015 er grundlag for den lovpligtige, langsigtede vedligeholdelsesplan som KAB laver forslag til i 2016.

Når planen er færdig kan du finde den under navnet "16 års plan" i menuen ovenfor.

.

Kunstnerbyens huse skal energimærkes ved lejerskift.

Her ses et eksempel på energimærkning som vi fik gennemført i 2011.

Husene er meget ringe isoleret og forholdsvis dyre at opvarme.

Udskiftning af vinduer i 2016 har hjulpet en smule på problemet, men der skal gøres noget radikalt, for eksemepl udvendig isolering,  før vi når et tilfredsstillende niveau.

Klik på billedet for at læse rapporten

Nyttige links

(Videnscenter for energibesparelse i bygninger)

(Tidligere: Organisationen for Vedvarende Energi)

Pjecer

Om renovering af bygninger

Denne pjece fortæller om forskellige muligheder for renovring af ældre byggeri. Klik på billedet for at læse den.

Om skimmelsvamp
Denne pjece fra Landsbyggefonden indeholder også en række henvisninger til andre institutioners hjemmesider om emnet.

Klik på billedet for at læse den.

Denne pjece fra Sundhedsstyrelsen pjece giver en realistisk orientering om de sundhedsproblemer der kan være ved at bo i en bolig der er angrebet med skimmelsvamp.

Klik på billedet for at læse.


Dette faktablad handler også om problemer med skimmelsvamp ved fejlagtig isolering.

Klik for at læse.

 Kunstnerbyen: Mosevangen 34-54 & Æblerosestien 2-10 - 3460 Birkerød