Bebyggelsen

 













Historisk materiale

Det er forholdsvis begrænset hvad der er bevaret af materiale om Kunstnerbyen. En protokol fra foreningens første år er deponeret i Rudersdal Kommunes lokalhistoriske arkiv, Søllerød, og det er aftalt med arkivet at vi fremover deponerer korrespondance og lignende dér.

 

Nedenfor findes fire artikler om Kunstnerbyen:

Klik her for at læse Artikel fra Billedbladet 25. august 1953

Klik her for at læse Artikel fra fagbladet Arkitekten, Årg. 59, 1957

Klik her for at læse tekst fra bog af Museumsleder Niels Peter Stilling, 2008
Klik her for at læse en artikel skrevet af Journalist Anders Dall i Rudersdal Avis, 4. juni 2019


Lokalplan og Kulturarv

Kunstnerbyen er kendt bevaringsværdig (karakter: 3) i Rudersdal Kommunes registrering af alle bygninger efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). Vurderingen giver karakterer til byggeriets arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, dets miljøværdi, originalitet og tilstand. Vurderingen ender med et tal for samlet bevaringsværdi på en skala fra 1-9, hvor 1 er det bedste. Bygninger i kategorien 1-3 vurderes som bevaringsværdige.

 

I en oversigt over kommunens registrering kan man bl.a. læse dette:

 

Den ensartede materialekarakter og grundform sammen med de enkle bygninger er bebyggelsens bærende bevaringsværdi og samtidig dens stærkeste træk.

 

Området er særdeles sårbart over for tilbygninger og bygningsændringer ... der bryder med bygningernes meget ensartede arkitektur. Også forhaverne er sårbare over for massive betonbelægninger.

 

(citater fra rapporten)

 

Klik HER for at læse den samlede beskrivelse af Kunstnerbyen i Rudersdal Kulturarvsatlas.

 

Rapporten anbefaler at Rudersdal Kommune udarbejder en såkaldt bevarende lokalplan for vores område. Bestyrelsen skrev i december 2009 til Rudersdal Kommune og sagde at vi gerne vil inddrages hvis kommunen følger anbefalingen. I dag, syv år efter (marts 2017), venter vi stadig på at kommunen beslutter sig.

NB! (skrevet februar 2018). Ved et tilfælde opdagede vi, at Rudersdal Kommune faktisk vedtog "Kommuneplantillæg 6" i begyndelsen af 2017. Vedtagelsen skete efter en høring, men af en eller anden grund kom høringsforslaget os ikke i hænde.

Det er trist at vi ikke blev hørt, for "Tillægget" udpeger kun de 13 atelierhuse i Kunstnerbyen som bevaringsværdige. De tre forfatter- og komponisthuse er ikke kategoriseret som bevaringsværdige.

Vi er nu (2022) ved at få rettet op på sagen, idet vi nu samarbejder med Ruderdal Kommunes Byplanafdeling om udformning af en ny, bevarende lokalplan, der formentlig er færdig til vedtagelse i udgangen af året.

Et bevaringsværdigt hus må ikke nedrives uden kommunens tilladelse.

Vi har også pligt til at forelægge kommunen vores planer for om- og tilbygninger og andre ændringer i det ydre, visuelle udtryk af huset.

 

Hvis du klikker HER kan du se et eksempel på registreringen af huset Mosevangen 48.

 

Hvis du vil se en tilsvarende beskrivelse af dit hus kan kontakte Byplan på byplan@rudersdal.dk .

Byplan modtager gerne rettelser hvis der er fejl i registreringen (det er der).

 

Se også her den eksisterende Lokalplan 1980.

 

 

Rudersdal Kommune og Kunstnerbyen

Kunstnerbyen er en almennyttig boligforening og underlagt en meget detaljeret lovgivning, der blandt andet bestemmer at Rudersdal Kommune skal føre tilsyn med at vi overholder de gældende bestemmelser.

 

Samarbejdet udmønter sig i et årligt såkaldt styringsdialogmøde. Normalt deltager kommunens jurist, vores administrator og bestyrelsens formand.

Se referater af møderne her:

Dialogmøde 2018, referat

Dialogmøde 2017, referat

Dialogmøde 2016, referat

Dialogmøde 2015, referat [udkast]

Dialogmøde 2014 (der blev ikke afholdt møde i 2014)

Dialogmøde 2013, referat

Dialogmøde 2012, referat

Dialogmøde 2011, referat

Dialogmøde 2010, referat

 

 

Desuden samarbejder vi omkring lejlighedsvise høringsforslag om byplans- og trafikændringer der berører os. Endelig er bebyggelsen kendt bevaringsværdig. Det indebærer samarbejde omkring kommunens forvaltning af sin såkaldte kulturarv og udformning af lokalplan for området. Se mere om disse emner i menuen ovenfor.